Triedy termosetových laminátov

Ide o typ elektroizolačného materiálu. Triedy týchto materiálov sa klasifikujú na základe ich mechanických a elektrických vlastností. Taktiež na ich tepelnej stabilite a chemickej odolnosti.
Klasifikácia termosetových laminátov je založená na ich vlastnostiach. Tie spĺňajú špecifické požiadavky na výkon v rôznych aplikáciách. Napríklad triedy G-10 a G-11 sa používajú v aplikáciách s vysokým namáhaním. Patria sem elektrické izolátory a konštrukčné komponenty v leteckom a lodnom priemysle. Triedy FR-4 sa používajú v aplikáciách, ktoré vyžadujú nehorľavé vlastnosti. Patria sem dosky s plošnými spojmi v elektronických zariadeniach. Tieto vlastnosti sú prispôsobené tak, aby spĺňali špecifické požiadavky na výkon v rôznych aplikáciách.


Niektoré triedy termosetových laminátov sú: -G-10: Trieda termosetového laminátu, ktorý je vyrobený z tkaných sklenených vlákien impregnovaných epoxidovou živicou. Je známy pre svoju vysokú mechanickú pevnosť, nízku nasiakavosť a dobré elektroizolačné vlastnosti. -G-11: Trieda termosetového laminátu, ktorá je podobná triede G-10, ale má vyššiu prevádzkovú teplotu a lepšiu chemickú odolnosť. -FR-4: Trieda termosetového laminátu, ktorý je vyrobený z tkaných sklených vlákien impregnovaných epoxidovou živicou, ktorá je odolná voči horeniu. Je známy svojou dobrou mechanickou pevnosťou, elektrickou izoláciou a nehorľavosťou.